2 czerwca 2016 r. (czwartek)

Miejsce: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, Wojska Polskiego 2B, Mielec

15.00 – 16.30 | Konferencja dla nauczycieli matematyki i informatyki z powiatu mieleckiego
 • Zmiana perspektywy postrzegania edukacji, przykład Akademii KhanaProf. Lech Mankiewicz, Polska Akademia Nauk
 • Rozwój logicznego myślenia i kreatywności z BobremProf. Maciej M. Sysło, Uniwer­sy­tet Wrocławski, Dr Anna Beata Kwiatkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 Zaplanowana przez organizatorów liczba uczestników: 50

15.00 – 16.30 | Konferencja dla nauczycieli pozostałych przedmiotów z powiatu mieleckiego
 • Uczeń w gorącym środowisku medialnym – Prof. Janusz Morbitzer, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Myślenie dzieci w kontekście programowania – Prof. Stanisław Dylak, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Zaplanowana przez organizatorów liczba uczestników: 50

15.00 – 16.30 | Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
 • Jak rozbudzić ciekawość uczniów biologią – Sebastian Wasiołka, Young Digital Planet

Zaplanowana przez organizatorów liczba uczestników: 14

 • Cyfrowe warsztaty przyrodnicze – Roman Pawleta, Image Recording Solution

Zaplanowana przez organizatorów liczba uczestników: 14

3 czerwca 2016 r. (piątek)

Miejsce: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, Wojska Polskiego 2B, Mielec

09:00 – 12.00 | Konferencja* dla nauczycieli informatyki z województwa podkarpackiego – patronat honorowy Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty
 • Wystąpienie wprowadzające – Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty
 • Pilotażowe wprowadzenie nauczania programowania do edukacji formalnej – Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN
 • Informatyka i programowanie przez wszystkie lata w szkole – o nowej podstawie programowej – Dr Anna B. Kwiatkowska, wiceprzewodnicząca Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej
 • Metodyczne aspekty nauczania informatyki i programowania, wyzwania i propozycje – Prof. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Porozmawiajmy o przygotowaniu nauczycieli do kształcenia informatycznego (lekcji informatyki) na każdym etapie edukacyjnym (panel dyskusyjny) – Dr Anna B. Kwiatkowska, Prof. Stanisław Dylak, Prof. Janusz Morbitzer, Zdzisław Nowakowski, Prof. Maciej M. Sysło – członkowie Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz Prof. Lech Mankiewicz, Polska Akademia Nauk

Zaplanowana przez organizatorów liczba uczestników: 120

*Konferencja jest skierowana do nauczycieli ze szkół, które w r. szk. 2016/2017 przystąpią do pilotażu dotyczącego wdrożenia propozycji nowej podstawy programowej z informatyki (ok. 80 nauczycieli), a także w ramach wolnych miejsc, dla nauczycieli zgłaszających się indywidualnie poprzez formularz (ok. 40 nauczycieli)

14:30 – 15.30 | Konferencja dla nauczycieli z powiatu mieleckiego
Czy technologie informacyjne i komunikacyjne faktycznie modyfikują szkolną pracę uczniów i nauczycieli – Prof. Stanisław Dylak, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Zaplanowana przez organizatorów liczba uczestników: 14

16.00 – 19.00 | Warsztaty dla nauczycieli ze szkół podstawowych
Warsztaty z programowania w środowisku Schratch – PTEA Wszechnica

Zaplanowana przez organizatorów liczba uczestników: 14

4 czerwca 2016 r. (sobota)

Miejsce: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, Wojska Polskiego 2B, Mielec

09.00 – 12.00 | Warsztaty dla nauczycieli z gimnazjów
Warsztaty z programowania w środowisku Schratch – PTEA Wszechnica

Zaplanowana przez organizatorów liczba uczestników: 14

Uwaga: wszyscy nauczyciele, którzy wezmą w warsztatach otrzymają potwierdzenia uczestnictwa