Prof. dr hab. Stanisław Dylak

dr inż. Piotr Grzybowski

Gen. Mirosław Hermaszewski

Maciej Karasiński

Prof. AGH dr hab. inż. Bolesław Karwat

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

dr Anna Beata Kwiatkowska

Dr hab. Lech Mankiewicz

Prof. WSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer

Zdzisław Nowakowski

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło