Informacje ogólne o VII Mieleckim Festiwalu Nauki i Techniki

Otwarcie VII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

Seminarium „Innowacyjna edukacja w przestrzeni pozaszkolnej”

Wykłady popularnonaukowe dla uczniów

Warsztaty dla uczniów poświęcone rozwijaniu umiejętności praktycznych

Wystawy, pokazy i prezentacje

Konkursy

Konferencja, wykłady i warsztaty dla nauczycieli

Seminarium dla przedsiębiorców „E-learning jako element polityki rozwoju przedsiębiorstw”

GALERIA ZDJĘĆ
I

II III IV