Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
(budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania)

ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec