Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 2 – 4 czerwca 2016 r. w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu odbędzie się VII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki. Głównym organizatorem Festiwalu jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego, Daniel Kozdęba – Prezydent Mielca.

Głównym celem tegorocznego Festiwalu jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań naukowo-technicznych związanych z inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego, czyli lotnictwem, kosmonautyką, informatyką, robotyką, a także odnawialnymi źródłami energii. Nadal aktualne pozostają cele związane z ukazaniem świata nauki i techniki w atrakcyjnej i zrozumiałej formie, a także promocja lokalnych inicjatyw edukacyjnych.

Zwracamy się z prośbą o współpracę organizacyjną do  wszystkich osób, firm, prywatnych przedsiębiorców i instytucji identyfikujących się z założeniami Festiwalu, odczuwających potrzebę popularyzacji nauki i techniki oraz doceniających festiwalową formę ich przekazu.

Proponujemy rozważenie różnorodnych form współpracy:

 • przygotowanie stoiska, prezentacji, pokazu, zajęć dla uczniów, wykładu, wystawy, stoiska firmowego;
 • wsparcie finansowe w zakresie pomocy w realizacji festiwalu przeznaczone na pomoc i organizację festiwalu;
 • wsparcie w zakresie rzeczowym, przeznaczone m.in. na nagrody w konkursach, materiały eksploatacyjne dla dzieci i młodzieży itp.;
 • wsparcie w zakresie usługowym dotyczącym druku materiałów reklamowych, informacyjnych, obsługi technicznej festiwalu, ubezpieczenia, nagłośnienia, transportu, wyżywienia i zakwaterowania, wsparcie osobowe w zakresie realizacji Festiwalu;
 • współpracy merytorycznej, pomocy podczas głównych działań.

Akceptujemy także wszelkie inne propozycje współpracy, które uzgadniamy indywidualnie.

Co oferujemy:

 1. Wszystkim zainteresowanym osobom, przedsiębiorcom i instytucjom oferujemy szeroką możliwość zaprezentowania swoich usług lub działalności w ramach działań Festiwalu (2 – 4.06.16 r.) oraz poprzedzającej kampanii promocyjnej.
 2. Proponujemy szerokie możliwości promocji, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości, takie jak:
 • udział w kampanii medialnej poprzez umieszczenia logo sponsora na stronie internetowej, drukowanych materiałach reklamowych;
 • obecność podczas imprezy oraz wydarzenia głównego;
 • widoczność w mediach lokalnych i ogólnopolskich towarzyszących promowaniu festiwalu;
 • umieszczenie identyfikacji wizualnej w postaci bannerów, roll banerów, stoisk w obrębie działań Festiwalu;
 • możliwość prezentowania swoich usług na stoisku firmowym;

Zapraszamy także do wyrażania społecznego poparcia dla Festiwalu i przyjmowanie na siebie roli Społecznego Patrona tej imprezy. Dla nas organizatorów, którym przyświeca idea rozbudzania zainteresowań naukowo-technicznych jest to bardzo ważne.

Pragniemy także podkreślić, że Festiwal nie jest imprezą komercyjną. Wszystkie wydarzenia Festiwalu są dla uczestników bezpłatne.

Propozycje współpracy prosimy składać telefonicznie 17 250 64 86 lub mailowo na adres: a.bodziony@ckp.edu.pl