Temat „E-learning z perspektywy instytucji szkoleniowej” przedstawił Zdzisław Nowakowski, dyrektor CKPiDN w Mielcu.

W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę, iż obecnie system kształcenia zawodowego stał się bardzo elastyczny. Istnieje możliwość zdobywania wiedzy nie tylko w systemie szkolnym, ale także kursowym. Zgodnie z obecnymi tendencjami, CKPiDN zajmuje się między innymi organizacją Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ). Podczas kursów organizowanych w ramach KKZ wprowadza się e-learning. Forma ta zyskuje szczególnego znaczenia zważywszy na niejednorodność grupy kursowej – mamy tu na myśli wiek, poziom wykształcenia oraz pracę w różnym systemie godzinowym. E-learning pozwala zdobywać wiedze w dowolnym czasie i niemalże dowolnym miejscu, jeśli tylko kursant ma dostęp do Internetu. Organizując szkolenia zawodowe, CKPiDN stosuje system blended – system mieszany. Obok kształcenia praktycznego istnieje blok przedmiotów, które mogą być realizowane metodą e-learningu (np. bhp, rysunek techniczny). Blended learning jest odpowiedzią jak e-learning wdrażać do przedmiotów zawodowych. Podczas wystąpienia dyrektor przedstawił także internetowe zasoby edukacyjne Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU). Ponadto ze strony dyrektora padło zapewnienie, iż CKPiDN, jako instytucja edukacyjna, chciałaby wśród przedsiębiorców rozpropagować kursy, jako jedną z metod zdobywania wiedzy przez pracowników. Można wykorzystać dostępne już materiały, ale warto je także wzbogacać o te treści, które są typowe dla danego przedsiębiorstwa, nasza instytucja jest otwarta na współpracę – powiedział dyrektor CKPiDN w Mielcu.