Maciej Karasiński, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przedstawił zagadnienia „Podnoszenia kompetencji osób dorosłych w ramach działań 9.3 oraz działań 9.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”

Na wstępie wystąpienia prelegent zwrócił uwagę na sformułowanie, którego użył prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, a mianowicie „uczyć jak się uczyć” – jest to bardzo ważne pytanie, hipoteza, której niewątpliwie należy się przyjrzeć. Pan Maciej Karasiński bardzo dokładnie scharakteryzował te obszary funduszy europejskich, w których można starać się o pozyskanie środków na kształcenie dorosłych, a na zakończenie dodał: „pieniądze są, trzeba tylko po nie umiejętnie sięgnąć”. Warto także wspomnieć, iż powiedział on, że mielecki ośrodek działa bardzo prężnie w kwestii kształcenia zawodowego i jest jednym z jaśniejszych punktów na mapie Podkarpacia.