Panel dyskusyjny trwał tak naprawdę podczas całego seminarium. Profesor Lech Mankiewicz reprezentujący Polską Akademię Nauk oraz Khan Academy podjął ważny temat – temat motywacji. Każdy z nas rodzi się z silną motywacją, potem ważne jest aby człowiek czuł, że posiada pewną autonomię, że ośrodek kontroli pozostaje w nim. Niestety system szkolny powoduje, że ośrodek kontroli jest poza uczniem. Khan Academy ma doskonałe rezultaty w pracy z uczniem słabszym. Dlatego też jedna z hipotez głosi, iż uczeń słaby w szkole to taki, który nie godzi się, aby przekazać kontrolę nauczycielowi i systemowi – on do szkoły nie pasuje. Biorąc pod uwagę ten aspekt warto w uczniach, absolwentach, pracownikach budować motywację. Pytanie tylko, jak to skutecznie robić?

Jednym z ważniejszych pytań, które padło po wystąpieniu było to dotyczące możliwości ewentualnego przystąpienia ucznia do matury po zaliczeniu określonych MOOC-ów (MOOC – masowy otwarty kurs online). Zdaniem profesora Kąkola zagraniczne uczelnie udostępniają bardzo dużo materiałów, ale niewiele z nich jest przetłumaczone na język polski – pojawia się bariera języka specjalistycznego. Młodzież zna język angielski ogólny, ale nie specjalistyczny, tym samym nie jest przygotowana do nauki bezpośrednio w języku obcym. Prelegent zgodził się ze stwierdzeniem, że młodzież należy do takiej edukacji przygotować. Jednym z kroków jest potrzeba masowego programu dla nauczycieli, który mogliby tę wiedzę językową wśród uczniów szerzyć.

Profesor Kąkol przytaczając myśl jednego z autorytetów podzielił się następującą refleksją: postawcie ludziom cele, ale nie mówcie jak mają to zrobić, a zaskoczą was swoja pomysłowością. Idąc tym tropem; powiedzmy młody ludziom jakie mają szanse i co mogą osiągnąć. Wśród dzieci i młodzieży jest wielu pasjonatów, dlatego trzeba wypracować w nich przekonanie, że powinni robić to, czym się interesują, to do czego mają przekonanie i serce. Przecież nie ma nic gorszego niż praca, której się nie lubi. Dyrektor Zdzisław Nowakowski podsumowując temat powiedział: znajdź sobie pracę, którą lubisz, a nigdy nie będziesz ciężko pracował.