Kolejny blok seminaryjny obejmował wystąpienie pani Marty Górak-Kopeć – członka zarządu, dyrektor personalnej PZL Mielec, która przedstawiła „E-learning z perspektywy PZL Mielec”.

E-learning w tej firmie jest jednym z narzędzi, które bardzo dobrze sprawdza się. Wynika to między innymi z polityki rozwojowej firmy, która funkcjonuje w segmencie nowoczesnych technologii. Tym samym kwestia przyrostu wiedzy i dzielenia się nią jest bardzo istotna. Wąska specjalizacja firmy, problem z pozyskaniem odpowiedniej ilości wykwalifikowanych pracowników powoduje, że musi ona stawiać na samodzielne kształcenie kadry. Dlatego też PZL Mielec buduje wiedzę współpracując z uczelniami, a następnie szerząc ją wśród swoich pracowników. Firma ma świadomość, iż czas pracy każdego z pracowników jest niemalże na wagę złota. Dlatego też jednym z narzędzi rozwojowych firmy jest e-learning. Jak podkreśliła pani Marta Górak-Kopeć, niemalże wszystkie szkolenia budowane są przy pomocy pracowników – gdyż to oni najlepiej znają specyfikę wąskiej branży, jaką bez wątpienia jest lotnictwo. Wśród szkoleń, które realizuje się przy wykorzystaniu nowoczesnych technik internetowych są szkolenia techniczne, językowe, a także te, które dotyczą zarządzania. Z relacji pracowników oraz na podstawie przeprowadzonych obserwacji i audytów wynika, że ta form kształcenia cieszy się w firmie dużą popularnością i jest bardzo dobrze oceniana przez pracowników (przy czym warto podkreślić, iż nie wszystkie szkolenia są obligatoryjne). Mówiąc o e-learningu prelegentka zwróciła uwagę na proces mentoringu, który odgrywa w firmie bardzo ważną rolę. Ponadto pracownicy przygotowywani są do swego rodzaju wielofunkcyjności – buduje się elastyczne zasoby ludzkie, a do tego doskonałym narzędziem jest e-learning. Jednymi z cech e-learningu wyróżniającymi go spośród innych form kształcenia jest to, że pozwala w krótkim czasie i przy użyciu stosunkowo małych nakładów finansowych dotrzeć do dużej liczby pracowników. Jednym z ważniejszych pytań towarzyszących wystąpieniu było to, czy istnieje możliwość korzystania z zasobów edukacyjnych PZL Mielec przez nauczycieli szkół zawodowych? Pani Marta Górak-Kopeć wskazała, iż e-learningowy kurs specjalistycznego języka angielskiego jest dostępny dla najlepszych uczniów jednej z klas Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu objęły swoim patronatem klasę o profilu Technik mechanik dla przemysłu lotniczego.