Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w swoim wystąpieniu pn. „Jak skutecznie inwestować w wiedzę swoich pracowników?” przedstawił temat z perspektywy jednostki, która zajmuje się edukacją.

Wysunął on tezę, że w naszym społeczeństwie zaczynamy obserwować sytuację, w której o pozycji zawodowej każdego z nas będzie decydowała wiedza, a nie posiadany kapitał – będziemy społeczeństwem wiedzy, powstaną przedsiębiorstwa wiedzy. Firma, której zależy na rozwoju, byciu konkurencyjnym, musi stawiać na kształcenie sowich pracowników, bo tylko wtedy odniesie sukces. Coraz więcej przedsiębiorców zyskuję świadomość, że potrzebne są nowe, bardziej elastyczne metody edukacyjne, a kwalifikacje muszą być zdobywane w przedsiębiorstwach wiedzy. Odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, w którym brakuje wykwalifikowanych pracowników, może być e-learning wykorzystujący metodę just in time. Profesor zwrócił uwagę na fakt, iż jedną z cech e-learningu jest to, że nowoczesne metody kształcenia przyspieszają starzenie się wiedzy. Z tej perspektywy bardzo ważne jest aby nie tylko uczyć zawodu, ale przede wszystkim uczyć jak się uczyć. Ważnymi elementami w efektywnym korzystaniu z e-learningu stają się właściwa ocena strategii kształcenia, stworzenie odpowiednich regulacji prawnych w firmie, a także propagowanie idei life long learning. E-learning jest doskonałym narzędziem aby budować społeczność wokół niego – udostępniać wiedzę, materiały, tworzyć otwarte repozytoria. W tym kontekście prelegent przedstawił także założenia i zasady działania programu na rzecz nowoczesnej edukacji – Małopolskiej chmury edukacyjnej.